ადამიანთა ვაჭრობა

preview
ადამიანითა უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციის (მირებულია გაერთიანებული ერების ორგანიძაციის მიერ 1948წ. 10 დეკემბეს ) თანახმად , ადამიანით ვაჭრობა არის ადამიანის უფლებების და ღირსების შელახვის ძალიან მძიმე ფორმა. საზოგარდოდ , ადამიანის უფლებები შეიძლება განისაზრვროს , როგორც უფლებები, რომელთა გარეშე შეუძლებებლია თავი ცივილიზებურ ადამიანად იგრძნო . ეს უფლებები და ძირითადი თავისუფლებები ადამიანს აძელევს სრულფასოვან განავითარების, ადამიანურ ფასეულებების და ნიჭის გამოყენების საშვალებას.ყოველ ადამიანს აქვს სიცოცხლის, თავისუფლებისა და პირადი ხელშეუხებლობის უფლება “. ადამიანთ ვაჭრობა (ტრეფიგინკი ) საფრთხეს უქმნის ადამიანის უსაფრთხოებასა და სიცოცხლეს
დეკლარაცის მე – 4 მუხლი ითვალისწინებს , რომ არავინ უნდა იმყოფებოდეს მონობაში ან ძალმომრეობაითი მორჩილების მდგომარეობში . ყველა სახის მონობა და მონათვაჭრობა აკრძალურია ” ; ეს მუხლი , არსებითად, კრძალავს სწორედ ადამიანით ვაჭრობა განმარტებულია , როგორც მონობა, ან გათანებრებულია მონათვაჭრობასთან.
დეკლარაციი მე – 5 მუხლში ხაზგასმულია , რომ ‘ არავის მიმართ არ უნდა იქნას გამოყენებული წამება ან სასტიკი , არადამიანური თუ მისი ღირსების დმამცირებელი მოპყრობა და სასჯელი”. საზოგარდოებაში არსებობს აზრი იმის შესახებ, რომ ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიგინკის ) მსხველპლი , იქნება ეს კაცი თუ ქალი, რომელიც აიძულეს რომ ჩაბმულიყო პრისტიციაში ან სხვა იძულებითი სახის სამუშაოში, თავად არის დამნაშავე , რადგან იცოდა რა ელოდა . ადამიანით მოვაჭრეებ ადამიანს ეპყრებიან როგორც ნივსთს , საქონელს და მოტყუებით, შანტაჟითა და იძულებით ართმევენ მას ადამიანის ძირითად უფლებებს – თავად აირჩიოს საკუთარი ცხოვრების გზა.

Advertisements

კომენტარის დატოვება

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  შეცვლა )

w

Connecting to %s