სიკვდილით დასჯა

collage სიკვდილით დასჯა სასჯელის განსაკუთრებული, უმაღლესი ზომაა. როდესაც გაჩნდა მართლმსაჯულება, შეიქმნა სასჯელის სხვადასხვა ფორმები მათ შორის სიკვდილით დასჯაც. სიკვდილით დასჯა ხშირად გამხდარა დაპირისპირებისა თუ კამათის საფუძველი თუმცა მსოფლიო მაინც ვერ შეთანხმდა . ზოგიერთ სახელმწიფოში ისევ არსებობს სიკვდილით დასჯა, ზოგში კი, ეს უკიდურესი დამსჯელი ზომა გაუქმებულია.

თამარ მეფის მეფობის პერიოდში, როდესაც ქვეყანა იმყოფებოდა თავისი განვითარების უმაღლეს საფეხურზე, უარი თქვა სასჯელის ამ ფორმაზე, მაგრამ მოგვიანებით, საბჭოთა იმპერიის ბატონობის პერიოდში სიკვდილით დასჯა წარმოადგენდა ქვეყნისათვის „საშიში ადამიანებისგან“ გაწმენდის საშუალებას.

სასჯელის ისეთი ფორმა, როგორიც სიკვდილით დასჯაა, საქართველოში 1997 წლის 11 ნოემბერს გაუქმდა რადგან, სიცოცხლის უფლება ადამიანის უმაღლესი უფლებაა, რომლის შელახვაც, არც კანონიერად შეიძლება და არც უკანონოდ!

სასჯელი არ არის ადამიანის ფიზიკური ტანჯვა ან მისი ღირსების დამცირება.“ სიკვდილით დასჯა დანაშაულს ვერ აღმოფხვრის, პირიქით ამან შეიძლება საზოგადოების აგრესია გამოიწვიოს. ადამიანი ცხოველი არ არის, რომ მისი სიცოცხლე, როგორი უფლებამოსილიც
არ უნდა იყოს ის, სხვამ გადაწყვიტოს, რადგანაც რელიგია კრძალავს მას და ვინაიდან ჩვენ ქრისტიანები გვქვია, უმაღლეს სასჯელად სამუდამო პატიმრობაც შეიძლება ვაკმაროთ მას. წყარო:www.google.ge