25/04/2014 /ტრენინგი

25 აპრილს შევხვდი მოსწავლებს შეხვედრაზე ვისაუბრე ქალთა უფლებებზე და გენდერულ თანასწორობაზე. შეხვედრის მიზანი იყო ამ თემის პოპულარიზაცია საზოგარდოებაში იმფორმაცის მიწოდება აღნისნულ თემებთან დაკავშირებით. შეხვედრამ საინტერესოთ ჩაიარა გაიმართა დისკუსია. ირღვევა თუ არა ქალთა უფლებები , რა როლი ენჭება ქალებს საზოგარდოებაში ,დაცულია თუ არა გენდერული თანასწორობა საქართველოში .

ffgfgf0659658335397_6233180496787171811_n

Advertisements