25/04/2014 /ტრენინგი

25 აპრილს შევხვდი მოსწავლებს შეხვედრაზე ვისაუბრე ქალთა უფლებებზე და გენდერულ თანასწორობაზე. შეხვედრის მიზანი იყო ამ თემის პოპულარიზაცია საზოგარდოებაში იმფორმაცის მიწოდება აღნისნულ თემებთან დაკავშირებით. შეხვედრამ საინტერესოთ ჩაიარა გაიმართა დისკუსია. ირღვევა თუ არა ქალთა უფლებები , რა როლი ენჭება ქალებს საზოგარდოებაში ,დაცულია თუ არა გენდერული თანასწორობა საქართველოში .

ffgfgf0659658335397_6233180496787171811_n