ადამინის უფლებათა დაცვის გაეროს, ანუ უნივერსალური სისტემა.

загруженное
ადამიანის უფლებები კაცობრიობის ისტორიულ და სოციოლკულტურულ განვითარებას აჯამებს.სწორედ ამიტომ მინდა შემოგთავაზოთ პოსტი იმედი მაქვს დაგაინეტერესებთ. 1377202323000-topics-article-transgender2-tcm7-90890
ადამინის უფლებათა დაცვის გაეროს, ანუ უნივერსალური სისტემა,
გაერომ, თავისი მოღვაწეობის ხანგლძლივი პრიოდის განმავლობაში, არაერთი ორგანო და პროცადურა ჩამოყალიბა , რომლებითაც ზედამხედველობას უწევს მთელ მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დაცვას , პატივისცემას და უზრუნველყოფას . განსაკუთრებით დიდია ხელშეკრულებით შექმნილი , ანუ სახელშეკრულებო ორგანოთა როლი, სახელშეკრულებო ორგანოები საერთაშორის ნორმატული აქების საფუძვლზე იქმნება და მათ ფუნქციას ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში ხელშეკრულებაში მონაწილე წევრ სახელმწიფოთა ზედამხედველობა შეადგენს.
წყარო;google.ge